Home

Een jaar lang wordt bij vrouwen van 45 tot 60 jaar geobserveerd welke eventuele klachten ze hebben, in welke mate ze die ervaren en hoe het verloop van de klachten in de tijd is. Daarover is in Nederland te weinig bekend. Vrouwen in de overgang krijgen mogelijk te weinig aandacht en zorg.

Voor inhoudelijke informatie over de overgang en voor eventuele persoonlijke vragen kunt u terecht op www.vrouwenindeovergang.nl.

Contactpersoon voor meerdere deelnemers

U staat vanwege uw functie cq. professie in contact met werkende vrouwen van 45 tot 60 jaar.

Stap 1. Deelneemsters vragen
Wilt u (een aantal) vrouwen die deze leeftijd hebben vertrouwelijk vragen of ze openstaan voor aanvullend onderzoek naar hun levensfase en de mogelijke rol van de overgang daarbij?

Stap 2. Deelneemsters voorzien van invulformulieren en instructie
Wat we van hen vragen is of ze gedurende een jaar anoniem en vertrouwelijk onderzoeksgegevens willen verzamelen met behulp van het invulformulier op deze website. U geeft of mailt hen de informatiebrief voor deelnemers die u hieronder vindt.

Stap 3. Overnemen gegevens op Excel sheet en aanleveren aan het onderzoeksteam
U stuurt de getekende en gescande toestemmingsverklaring van elke deelneemster naar de onderzoekers.  U tekent zelf ook de verklaring die u vindt in de informatiebrief voor contactpersonen en stuurt ook die gescand naar de onderzoekers. Elke deelneemster stuurt vier keer een gescand ingevuld en getekend formulier naar u. U stuurt dit door naar de onderzoekers. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de bij u bekende contactpersoon.

Informatiebrief voor deelnemers inclusief toestemmingsverklaring

Informatiebrief voor contactpersonen 

Individuele deelnemer

U bent tussen 45 en 60 jaar. Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan het project Balanceren door de overgang. U beslist zelf of u mee wilt doen. Overleg eventueel met familie, vrienden of collega’s.

Doet u mee? Lees dan de algemene informatie goed door. Onderteken voor goedkeur en stuur het gescande formulier naar de onderzoekers. Vul vier keer de vragenlijst in, onderteken, scan en stuur die naar de onderzoekers.

Algemene informatie 

Invulformulier