FAQ

Wat is het doel van dit project?
Het doel is om in formatie te verzamelen over de overgang bij vrouwen tussen 45 en 60 jaar.

Hoe wordt het project uitgevoerd?
Vrouwen tussen 45 en 60 jaar (niet zwanger, geen borstvoeding gevend) vullen gedurende een jaar elke 3 maanden een vragenlijst in. In totaal dus vier keer.

Zijn er risico’s of bijwerkingen te verwachten als ik meedoen?
Meedoen aan dit onderzoek zal geen enkel risico of bijwerking voor u opleveren. Indien u meent dat er medisch iets niet in orde is, kunt u overleggen met uw huisarts. dat zou u anders ook doen.

Wie kan er niet meedoen?
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Dan kunt u niet meedoen aan dit onderzoek./ Als u zwanger wordt tijdens het onderzoek kunt u dat doorgeven aan uw contactpersoon. Uw gegevens kunnen dan niet gebruikt worden. Ook andere onverwachte ontwikkelingen geeft u door aan uw contactpersoon. Zo nodig ontvangt u een reactie cq. instructies.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Het onderzoeksteam verzamelt de gegevens van alle vrouwen die meedoen en analyseert deze anoniem.

Wat als ik wil stoppen?
Uw gegevens van de eerdere meetmomenten worden verwerkt in de analyse van de studenten. Als u het meetmoment daarop niet meer mee doet, zit er in die analyse geen invulformulier met gegevens meer van u opgenomen.

Hoe word ik geïnformeerd over de resultaten?
Vanzelfsprekend kunt u aan het eind van dit onderzoek op deze website kijken. Tussentijds presenteert het onderzoeksteam zich met name op professionele congressen en bijeenkomsten van onder meer gynaecologen.

Wat doe ik als ik vragen heb?
Voor inhoudelijke informatie over de overgang en voor eventuele persoonlijke vragen kunt u terecht op www.vrouwenindeovergang.nl.

Welke voor- en nadelen zijn er bij deelname aan dit project?
Er zijn voor u als deelnemer geen directe voordelen. Indirect helpt u mee aan het verzamelen van gegevens over vrouwen in deze leeftijdscategorie.

Zijn er kosten verbonden aan deelname?
Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan balanceren in de overgang.

Wat voor soort vragen worden gesteld?
Het invulformulier bestaat uit 2 delen; een algemeen deel en een deel over de overgang.